Prezentare Editori Peer Review Pentru autori Call for Papers Contact
RO |EN

NORME DE TEHNOREDACTARE

Limbile în care se vor publica materialele sunt engleză, franceză, italiană şi română.

Textul va fi tehnoredactat în Microsoft Word Office, cu caractere Times New Roman, corp 12, spaţiat la 1,5 rând, margini de 2 cm. Notele vor fi obligatoriu de subsol, cu caractere de 10, numerotate continuu.

Titlul lucrării va fi poziţionat în centrul paginii. Sub titlu, în dreapta paginii, va fi trecut numele autorului (autorilor) însoţite de un asterisc (*) care se va regăsi la subsolul paginii, înainte de prima notă, unde se va preciza titlul şi poziţia academică, instituţia la care este afiliat, adresa acesteia şi e-mailul autorului.

Fiecare articol, studiu va fi însoţit de un rezumat în limba engleză, de maxim 10 rânduri, 950 de caractere (incluzând spaţiile) şi 5-7 cuvinte-cheie.

Textul materialului va fi alcătuit fără sublinieri, îngroşări de litere, căsuţe de dialog etc. De asemenea, citatele vor fi puse fie între ghilimele caracteristice limbii în care este tehnoredactat textul, fie introduse cu caractere italice (nu se vor folosi ambele sisteme concomitent).

Referinţele bibliografice se vor întocmi în conformitate cu Chicago Manual of Style, pe care îl găsiţi la această adresă: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html